Tags
ql20
Hạng B2
2/2/13
186
396
63
Em bị một lần đúng chiêu : bánh mì kẹp thịt.
Dm.
Vãi đái với các anh.