Tập Lái
16/6/22
45
69
18
35
Vậy hồi giờ xe Volvo bán ở VN nhập từ đâu, nghe đồn cũng nhập từ Mã mà ta?
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.335
113
35
Sao giá điện bên bển đắt hơn có 2 lần nước ta, trong khi lương họ gấp ko biết bao nhiêu lần. Giá điện của họ rẻ quá :(
Có thanh truợt, giá điện của nuớc nào bao nhiêu thì truợt lên xuống thôi a
Nàh mình uớc luợng tầm đó
A đều chình giá điện lên 10$ vẫn dc