Hạng D
14/5/08
2.536
21.200
113
Lần nào cũng vài ngày ah anh,

Lần mới nhất là rò rỉ coolant khi đi bảo dưỡng 1 năm, hãng bảo gửi xe lại ít nhất 3 ngày, nhà em có khách nên e chưa mang đi.

Lỡ dại chiếc này do dịch thiếu xe, chiếc sau em mua Mẹc hay BMW cho chắc.
Có lần nào qua đêm ko a
 
  • Like
  • Wow
Reactions: NoWD and btpaul
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.388
113
Lần nào cũng vài ngày ah anh,

Lần mới nhất là rò rỉ coolant khi đi bảo dưỡng 1 năm, hãng bảo gửi xe lại ít nhất 3 ngày, nhà em có khách nên e chưa mang đi.

Lỡ dại chiếc này do dịch thiếu xe, chiếc sau em mua Mẹc hay BMW cho chắc.
Nhà hàng xóm m đi xc90 cũng vài năm rồi
1 năm qua chưa thấy nằm qua đêm

Xe cty xc90 được 2.5 năm, chưa hư lần nào phải nằm qua đêm

Thằng bạn đi Audi Q5 hơn 100k km hơn 5 năm rồi, chưa hư bất cứ gì
 
  • Like
Reactions: NoWD and koonjang