Tập Lái
17/1/20
27
36
13
47
mọi người không biết chứ giá này trên tiktok gì đó nói là còn rẻ chán vì không còn sản xuất nữa. và được dân ngoài đó săn đón làm xe cổ gì đó.
Bác cố gắng chạy ra ngoài ngoải bán xem chứ bọn Sì phố không biết gì về xe đâu.
Chúc bác thành công lần sau