Hạng D
29/10/07
2.005
9.387
113
HCM
www.bsdinsight.com
Wrike công cụ quản lý dự án xây dựng cực hay

Hoạt động trên tất cả các thiết bị, xây dựng & giám sát tiến độ, Task & Subtaks, biểu đồ. Gantt, quy trình phê duyệt linh động, dễ dàng xây dựng form, tài liệu dự án. Báo cáo, Dashboard và rất nhiều template.

Có hơn 20,000 doanh nghiệp đang dùng như P&G, SEGA, LyA, Siemens, T-Mobile, Ogily, Capgemini, Hootsuite

Miễn phí sử dụng Wrike tại đây https://get.wrike.com/jcg7ucgto5f9


Wrike công cụ quản lý dự án xây dựng cực tốt