Hạng D
27/10/07
1.154
16
38
9080419001mini6lls2.jpg

9080419001mini9lmq8.jpg

9080419001mini4lck8.jpg

exwallpaperext04rc4.jpg

exwallpaperext08lw7.jpg

exwallpaperint01el1.jpg

gext3fx7.jpg

gint1oy4.jpg

rdxwallpaper09800x600br7.jpg

rdxwallpaper04800x600lk3.jpg

rdxwallpaper16800x600gi1.jpg


theo các pác thì nen chọn loại nào: BMW X3, MER GLK, AUDI Q5, ACURA RDX, INFINITI EX35?
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.215
113
RE: X3, Q5, GLK, RDX, EX 35

em chọn RX
 
Hạng D
8/4/07
1.075
0
0
RE: X3, Q5, GLK, RDX, EX 35

Cái gì vậy bác ????? Move qua bên Box NISSAN đi bác
 
Hạng B1
26/11/07
92
0
0
RE: X3, Q5, GLK, RDX, EX 35

Thêm em X3 để các bác lựu chọn.
320061201152656x303midzc1.jpg

[image]http://img119.imageshack.us/img119/4669/bmwx35281024x768le6.jpg[image]
[/image]http://img119.imageshack.us/img119/2175/120061205112650x308midew8.jpg[/image]