Hạng D
23/10/15
2.796
4.816
113
TPHCM
Ông nào nhất trí với dự thảo thì hiện thân giúp người dân biết "dung nhan" với ạ .
1 lít xăng cõng 4.000 đồng tiền thuế: Đa số ý kiến đồng tình

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018, 16:45
Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Nghị quyết biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu dự kiến tăng lên kịch khung từ từ ngày 1.7.2018, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.

chiase_fb.png
xang_2-1522483777-width960height640.jpg

1 lít xăng có thể cõng 4.000 đồng tiền thuế BVMT kể từ 1.7.2018
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3336/2018 báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) sau khi nhận được 60 ý kiến tham gia, trong đó có 14 ý kiến tham gia của bộ, ngành; 42 ý kiến của các địa phương; 4 ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác.
Cụ thể, đối với xăng dầu, mỡ nhờn, tại dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến về việc điều chỉnh mức thuế BVMT xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần trong khung 4.000 đồng/lít, tăng 1.000 đồng/lít.
Dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần trong khung 2.000 đồng/lít, tăng 1.100 đồng/lít. Mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần trong khung 2.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.
Đánh giá các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.
Trước ý kiến đề nghị cần có lộ trình tăng thuế BVMT đến năm 2020 để phù hợp với nền kinh tế và sức mua của người dân. Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh mức thuế đối với từng hàng hóa chịu thuế tại dự thảo nghị quyết, trong đó có mặt hàng xăng tăng 3.000 đồng lên 4.000 đồng/lít là đảm bảo trong khung mức thuế BVMT và phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế BVMT. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế BVMT.
“Với phương án điều chỉnh trên dự kiến có hiệu lực từ 1.7.2018, thì việc điều chỉnh thuế BVMT sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7.2018 (so với tháng 6.2018) là khoảng 0,27% - 0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân cả năm 2018 là khoảng 0,11% - 0,15%.
Tuy nhiên, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường. Từ đó, sẽ giảm phát thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT”.
Trước một số ý kiến về việc sử dụng nguồn thu từ thuế BVMT, Bộ Tài chính từng phản hồi: “Khoản thu từ thuế BVMT không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và được Quốc hội phê duyệt hàng năm.
Luật NSNN quy định các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 (bao gồm cả các khoản vay, viện trợ đã đưa vào NSNN để chi thường xuyên cho BVMT hoặc chi đầu tư phát triển BVMT; chưa tính chi các hoạt động kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương (NSĐP) cho các nhiệm vụ BVMT và các khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về BVMT không đưa vào NSNN) khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016. Trong đó, tổng số chi thường xuyên cho BVMT khoảng 89.131 tỷ đồng”.
Nguyên Phương
http://m.danviet.vn/kinh-te/1-lit-xang-cong-4000-dong-tien-thue-da-so-y-kien-dong-tinh-862072.html
 
Hạng D
15/12/13
1.352
1.494
113
Ông nào nhất trí với dự thảo thì hiện thân giúp người dân biết "dung nhan" với ạ .
1 lít xăng cõng 4.000 đồng tiền thuế: Đa số ý kiến đồng tình

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018, 16:45
Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Nghị quyết biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu dự kiến tăng lên kịch khung từ từ ngày 1.7.2018, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.

chiase_fb.png
xang_2-1522483777-width960height640.jpg

1 lít xăng có thể cõng 4.000 đồng tiền thuế BVMT kể từ 1.7.2018
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3336/2018 báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) sau khi nhận được 60 ý kiến tham gia, trong đó có 14 ý kiến tham gia của bộ, ngành; 42 ý kiến của các địa phương; 4 ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác.
Cụ thể, đối với xăng dầu, mỡ nhờn, tại dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến về việc điều chỉnh mức thuế BVMT xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần trong khung 4.000 đồng/lít, tăng 1.000 đồng/lít.
Dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần trong khung 2.000 đồng/lít, tăng 1.100 đồng/lít. Mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần trong khung 2.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.
Đánh giá các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.
Trước ý kiến đề nghị cần có lộ trình tăng thuế BVMT đến năm 2020 để phù hợp với nền kinh tế và sức mua của người dân. Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh mức thuế đối với từng hàng hóa chịu thuế tại dự thảo nghị quyết, trong đó có mặt hàng xăng tăng 3.000 đồng lên 4.000 đồng/lít là đảm bảo trong khung mức thuế BVMT và phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế BVMT. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế BVMT.
“Với phương án điều chỉnh trên dự kiến có hiệu lực từ 1.7.2018, thì việc điều chỉnh thuế BVMT sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7.2018 (so với tháng 6.2018) là khoảng 0,27% - 0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân cả năm 2018 là khoảng 0,11% - 0,15%.
Tuy nhiên, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường. Từ đó, sẽ giảm phát thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT”.
Trước một số ý kiến về việc sử dụng nguồn thu từ thuế BVMT, Bộ Tài chính từng phản hồi: “Khoản thu từ thuế BVMT không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và được Quốc hội phê duyệt hàng năm.
Luật NSNN quy định các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 (bao gồm cả các khoản vay, viện trợ đã đưa vào NSNN để chi thường xuyên cho BVMT hoặc chi đầu tư phát triển BVMT; chưa tính chi các hoạt động kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương (NSĐP) cho các nhiệm vụ BVMT và các khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về BVMT không đưa vào NSNN) khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016. Trong đó, tổng số chi thường xuyên cho BVMT khoảng 89.131 tỷ đồng”.
Nguyên Phương
http://m.danviet.vn/kinh-te/1-lit-xang-cong-4000-dong-tien-thue-da-so-y-kien-dong-tinh-862072.html

1L xăng cõng 4000 đ thuế BVMT thay vì đang cõng 3000 đ/L , từ 1-7 xăng tăng thêm 1000 đ/L !!!!!!!!
Ps : không phải tăng thêm 4000 đ/L
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Ông nào nhất trí với dự thảo thì hiện thân giúp người dân biết "dung nhan" với ạ .
1 lít xăng cõng 4.000 đồng tiền thuế: Đa số ý kiến đồng tình

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018, 16:45
Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Nghị quyết biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu dự kiến tăng lên kịch khung từ từ ngày 1.7.2018, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.

chiase_fb.png
xang_2-1522483777-width960height640.jpg

1 lít xăng có thể cõng 4.000 đồng tiền thuế BVMT kể từ 1.7.2018
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3336/2018 báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) sau khi nhận được 60 ý kiến tham gia, trong đó có 14 ý kiến tham gia của bộ, ngành; 42 ý kiến của các địa phương; 4 ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác.
Cụ thể, đối với xăng dầu, mỡ nhờn, tại dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến về việc điều chỉnh mức thuế BVMT xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần trong khung 4.000 đồng/lít, tăng 1.000 đồng/lít.
Dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần trong khung 2.000 đồng/lít, tăng 1.100 đồng/lít. Mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần trong khung 2.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.
Đánh giá các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.
Trước ý kiến đề nghị cần có lộ trình tăng thuế BVMT đến năm 2020 để phù hợp với nền kinh tế và sức mua của người dân. Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh mức thuế đối với từng hàng hóa chịu thuế tại dự thảo nghị quyết, trong đó có mặt hàng xăng tăng 3.000 đồng lên 4.000 đồng/lít là đảm bảo trong khung mức thuế BVMT và phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế BVMT. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế BVMT.
“Với phương án điều chỉnh trên dự kiến có hiệu lực từ 1.7.2018, thì việc điều chỉnh thuế BVMT sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7.2018 (so với tháng 6.2018) là khoảng 0,27% - 0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân cả năm 2018 là khoảng 0,11% - 0,15%.
Tuy nhiên, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường. Từ đó, sẽ giảm phát thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT”.
Trước một số ý kiến về việc sử dụng nguồn thu từ thuế BVMT, Bộ Tài chính từng phản hồi: “Khoản thu từ thuế BVMT không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và được Quốc hội phê duyệt hàng năm.
Luật NSNN quy định các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 (bao gồm cả các khoản vay, viện trợ đã đưa vào NSNN để chi thường xuyên cho BVMT hoặc chi đầu tư phát triển BVMT; chưa tính chi các hoạt động kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương (NSĐP) cho các nhiệm vụ BVMT và các khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về BVMT không đưa vào NSNN) khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016. Trong đó, tổng số chi thường xuyên cho BVMT khoảng 89.131 tỷ đồng”.
Nguyên Phương
http://m.danviet.vn/kinh-te/1-lit-xang-cong-4000-dong-tien-thue-da-so-y-kien-dong-tinh-862072.html

Hình như báo viết thiếu mấy từ: “người ngồi họp”, viết đủ là thế này:
Đa số ta kiến người ngồi họp đồng tình”
 
Hạng D
11/7/16
1.686
1.988
133
Tự nhiên thêm phải bỏ thêm tiền để mua xăng (thêm 1,000d/lít). Tức là mất tiền :( ! Dân đen nào đồng ý nào ?
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng B1
24/3/17
93
175
33
Gò Vấp
Để BVMT ta hãy dùng xăng sinh học (E5), . . . mà ủa sao lại phải chịu thuế BVMT tăng thêm 1.000đ zậy ta ? ??
 
Hạng F
18/9/10
7.496
2.405
113
53
Sài gòn
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3336/2018 báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) sau khi nhận được 60 ý kiến tham gia, trong đó có 14 ý kiến tham gia của bộ, ngành; 42 ý kiến của các địa phương; 4 ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác.
60/90.000.000 dân được là đa số hả trời ? Thằng này chắc học ngu lắm nè