Hạng D
20/10/17
1.164
98
48
38
Hôm nay Hiếu tiếp vị khách đặc biệt đem con xe cổ Volkswagen tuổi đời khá cao độ loa.
Thật bất ngờ với người chịu chơi.
Khách độ loa Center ADDZEST kèm ampli made in Japan bổ sung giọng hát phía trước taplo.
Nhẹ nhàng mang lại cảm giác đầy đủ tại trung tâm như những xe đời cao.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.
Xe cổ Volkswagen độc lạ nâng cấp âm thanh bất ngờ.


☎: 0977360086 Hiếu
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
FB: Loa Oto Hieu
 
  • Like
Reactions: Osin