Hạng B1
7/2/15
71
60
18
59
Này thì Cadillac với chiếc cản trước inox giống hàng độ cua vn quá!
Xe cổ
 
Hạng B1
7/2/15
71
60
18
59
Nhìn bên hông thì Cadillac cũng oách lắm, đã bắt đầu thay cái đèn dầu bằng đèn điện
Xe cổ
 
Hạng B1
7/2/15
71
60
18
59
Nếu bình chọn thì đây là chiếc mình cho đẹp nhất!
Xe cổ
 
Hạng B1
7/2/15
71
60
18
59
Và thời đó người ta không cần kính chiếu hậu. Chỉ nhìn trước thôi là đủ!
Xe cổ
 
Hạng B1
7/2/15
71
60
18
59
Và đến lúc chiếc kính chiếu hậu xuất hiện.
Xe cổ