Thảo Luận Chung Xe container kéo sập công trình cầu bộ hành trên xa lộ Hà Nội

Hạng D
7/3/18
1.034
2.156
113
Xác nhận
confirm
Vậy treo biển 4m25 hay 4m75?
4m75. Vì thỉnh thoảng cũng có 1 vài xe quá khổ, quá tải lưu hành (phải có giấy phép), họ phải đi kiểm tra đường sá trước khi đi chuyển Thì họ khỏi phải đo đạc lại toàn bộ khổ cầu, hầm, tải trọng cầu.. . Vậy họ căn Cứ theo biển báo mà tính toán. Thực tế có nhiều xe siêu trường siêu trọng: họ phải làm cầu tạm, đường tạm để lưu thông vì khổ cầu, tải trọng cầu không đạt yêu cầu của họ.
 
Hạng D
10/9/08
2.399
3.402
113
4m75. Vì thỉnh thoảng cũng có 1 vài xe quá khổ, quá tải lưu hành (phải có giấy phép), họ phải đi kiểm tra đường sá trước khi đi chuyển Thì họ khỏi phải đo đạc lại toàn bộ khổ cầu, hầm, tải trọng cầu.. . Vậy họ căn Cứ theo biển báo mà tính toán. Thực tế có nhiều xe siêu trường siêu trọng: họ phải làm cầu tạm, đường tạm để lưu thông vì khổ cầu, tải trọng cầu không đạt yêu cầu của họ.
Vậy mà trước giờ m cứ nghĩ treo biển 4m75 thì thực tế phải 5m25 trở lên.
 
Hạng D
10/9/08
2.399
3.402
113

Vậy mà trước giờ m cứ nghĩ treo biển 4m75 thì thực tế phải 5m25 trở lên.
Mới tra lại QC41

B.17. Biển số P.117 "Hạn chế chiều cao"Hình B.17 - Biển số P.117

a) Để báo hạn chế chiều cao của xe, phải đặt biển số P.117 "Hạn chế chiều cao".

b) Biển số P.117 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng).

c) Trị số ghi trên biển là khoảng cách từ điểm cao nhất của mặt đường đến điểm thấp nhất của chướng ngại vật vượt trên đường trừ đi 0,5 m. Cho phép làm tròn số đến 0,1 m theo hướng điều chỉnh tăng (ví dụ: chiều cao thực là 4,75 m; trị số ghi trên biển là: 4,75-0,5 = 4,25 làm tròn = 4,3 m).

d) Tất cả những vị trí trên đường có chướng ngại vật mà khoảng cách từ điểm cao nhất của mặt đường đến điểm thấp nhất của chướng ngại vật dưới 4,75 m đều phải đặt biển.
 
Reactions: Quocdp