Hạng F
3/10/15
6.921
7.907
113
Xe điện sợ không được đẹp ngầu như xe xăng thôi. Còn lại nếu giá về 20.000 thì đúng là nên mua rồi.