Tập Lái
16/5/18
38
27
18
31
Độc, lạ, cá tính.
Nhưng theo em thì không ra thể thống gì, thấy gớm. Xe này mà cho em bảo chạy chắc xin cáo
 
Hạng B2
9/5/17
411
677
118
Độ kiểu này thì công an có thấy đâu phạt đó không nhỉ?