Hạng D
11/11/16
1.182
1.025
143
46
Hình đó chụp ở Sapa, gần đèo Ô Quy Hồ... Đợt này Previa Club off 3 Miền tuốt Quảng Bình, 1 nhóm chạy ra Sapa rồi mới vòng lại Quảng Bình. Có bà Prề 2006 3.5L - 6 máy của bác Cường, đạp dữ!
View attachment 1916649
"Dĩa bay" 1 thời là đây, Previa 90-93 và Previa 07-08 rất đặc trưng
Hồi đó Previa 90 trước khi lái về Đà Nẵng đem ra tiệm rửa xe xịt gầm kỹ quá nên nước vào ráo bu-gi thì phải, lúc đó phải cầu cứu gara Tam Tiến chổ Bác Sỹ đem dụng cụ chuyên dụng lên giải cứu, bài học nhớ mãi:D:D
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
"Dĩa bay" 1 thời là đây, Previa 90-93 và Previa 07-08 rất đặc trưng
Hồi đó Previa 90 trước khi lái về Đà Nẵng đem ra tiệm rửa xe xịt gầm kỹ quá nên nước vào ráo bu-gi thì phải, lúc đó phải cầu cứu gara Tam Tiến chổ Bác Sỹ đem dụng cụ chuyên dụng lên giải cứu, bài học nhớ mãi:D:D
Ùa... Vậy bác giờ còn xài Previa không? Hình như bác Sỹ là mem của Previa Club ở Đà Nẵng?
 
Hạng D
11/11/16
1.182
1.025
143
46
Ùa... Vậy bác giờ còn xài Previa không? Hình như bác Sỹ là mem của Previa Club ở Đà Nẵng?
Em xài Grandis, cũng một loại hàng hiếm như Previa sau này đó bác. Chiếc Previa đó là của ông cậu bên vợ em ngày xưa mua thanh lý ở một trường học ở TP.HCM và nhờ em chạy về Đà Nẵng đó bác. Bác Sỹ nick Automatic đó bác, bác ấy có gara Tam Tiến đường Phan Huy Ích và đã phục hồi giúp em chiếc Pre để chạy về Đà Nẵng an toàn :)
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Em xài Grandis, cũng một loại hàng hiếm như Previa sau này đó bác. Chiếc Previa đó là của ông cậu bên vợ em ngày xưa mua thanh lý ở một trường học ở TP.HCM và nhờ em chạy về Đà Nẵng đó bác. Bác Sỹ nick Automatic đó bác, bác ấy có gara Tam Tiến đường Phan Huy Ích và đã phục hồi giúp em chiếc Pre để chạy về Đà Nẵng an toàn :)
Wow... Bác Automatic thì nổi tiếng... :)
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Previa Club Mẽo, Toyota Previa Lovers Unite, khá lớn, chừng gần 2000 mem, đa phần từ USA và các nước Trung Mỹ...
https://www.facebook.com/groups/447534065321676/
Họ ít chơi độ, khá thực dụng, các chủ đề chủ yếu là phụ tùng, sửa chữa...
Thường thấy các post khoe du lịch... Đúng thiên nhiên Mẽo đẹp!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
AE cứ cố gắng theo Mẽo thôi ah
Hình như chủ đề yêu thích thứ 2 của dân Mẽo là khoe xe chở được nhiều... Em thì cực thích cái rơ-móc chà bá! Dưng kiểu này xứ Vịt là thua chắc, không cách nào theo được! :D
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Bánh sau hình như của xe tải! :p
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Quá cái xe... 2 tấn! Quả này mà chơi thêm bộ bầu hơi sau thì ôi thôi rồi! :eek:
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Hihi... Baga đã!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Khỏi tốn tiền KS!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Duy nhất hội Mẽo là thấy độ off-road...
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Còn độ chơi thì dzầy... Kiểu lạ không! :D
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Warior!!!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Quả đua draft chắc lun! :p
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Pickup!
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Quả này mà thi Audio Emma thì xong! :D
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!
 

Attachments

Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Bonus bài độ cản trước... :D
...
Cản zin Previa 91 thì dzầy:
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Em thì chả thích cái gì zin vì sẽ... không khác ngừi ta! :p
Thường thì nếu độ body, thợ sẽ lên form bằng xốp hoặc đất sét, từ đó đổ composit, em thì cũng không thích cách làm giống ngừi! :v
Mò mò thiết kế cái cản... Cũng tiện vì làm nghề thiết kế 3D từ lâu...
Đồ nhỏ thì đo trực tiếp, gặp món khó thì scan 3-D luôn. Đồ lớn tới mức không scan được và "cong quẹo khó đo" thì bỏ lên máy CNC đo điểm, rồi dựng curve theo nó... Còn lớn như cái cản (quan trọng nhất là các mép ráp nối và... không bỏ lọt vô máy CNC) thì chỉ đo các điểm chuẩn, tạo các curve, dựng 3-D theo, in ra tỉ lệ 1:1, rà lại theo mẫu rồi chỉnh, phải 4-5 ngày mới xong cái cản.
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!


Mò típ... tới chừng cuối thì được dzầy:
[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

[Xe Độ & Đam Mê] MPV Toyota Previa 199x: Chiếc xe thần thánh!

Xong phần thiết kế! :)
 

Attachments