Hạng B1
26/8/17
77
9
15
35
e hay dùng formula 1 xong phơi nắng tầm nữa tiếng cho khô là ổn bác ợ