Hạng C
20/2/12
793
1.090
93
BMW 535i, máy 3.5 đời Tống này uống xăng còn hơn voi uống nước. Chạy trong thành phố mà kim xăng tuột nhanh thấy mà xót ruột luôn!