Hạng F
3/10/15
7.799
9.230
113
Chuẩn bị lo bỏ gì vào mồm ưu tiên hơn.
Chúng nó no con mắt đói cái bụng đấy. Kệ đi.
Giờ đói quá luôn rồi, tiền vay phải trả ngân hàng thiếu 1 đồng cũng gọi điện mắng chửi.
Có mua cũng không có sức lết lên xe hơi đâu!
 
Tập Lái
27/8/15
17
9
3
38
Ở đâu giảm chứ ở mình vẫn cứ tăng, nhu cầu mua xe ngày càng nhiều mà