Thảo Luận Xe mới Việt nam...

Hạng C
12/1/04
601
3
0
47
www.xehoivietnam.com
Chiều về em gặp một em lạ mắt... Làm ngay một pô cho các bác thưởng thức...

DSC00107.jpg
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: Xe mới Việt nam...

Chiếc này CATP cũng có nữa. Lúc em làm TNV SGames ngày nào cũng gặp nó đi dẫn đường cho các sếp.