Hạng D
28/10/12
1.442
1.365
113
Con này chuẩn Sedan mà? Đâu phải Crossover.
các phiên bản chỉ là các cách độ ngoại hình thôi, kiểu sơn phối màu, viền, ốp, mâm này nọ đồ ... , căn bản nó vẫn là một chiếc sedan
 
Hạng D
2/5/16
1.737
1.693
143
Xe đẹp quá, kích thước cũng rất ấn tượng nhưng nếu đừng ốp 2 miếng nhựa đen bên sườn xe sẽ đẹp hơn.
 
Hạng D
9/1/15
2.118
3.030
113
39
Trong đám xe họ nhà Toyota thì chỉ có con này được gọi là đẹp và ngon nhứt