Hạng B1
22/8/19
89
1.531
83
Hình của fan render mà bỏ vô bài viết như thật

 
Hạng D
1/7/10
1.518
707
133
giaotoviet.com
Nói thật là mí ô thiết kế Bỉm bị cắt lương hay sao mà vẽ ra con xe ngày càng xấu; chả còn j đẳng cấp doanh nhân