9/5/16
4.041
4.205
113
Bình Phước
Á đù, mình đi xe cỏ 4 năm hơn đi hơn 40k km đã nghe muốn nổ não thay liền, đi camdi mà để hẳn 7 năm, đúng sức chịu đựng cao thật luôn. Tại hạ xin bái phục
Thay có mấy cái lốp còn phải lên diễn đàn đòi báo giá là hiểu rồi. keo này chắc hơn keo 3M nữa.
 
Hạng C
6/3/11
842
593
93
Á đù, mình đi xe cỏ 4 năm hơn đi hơn 40k km đã nghe muốn nổ não thay liền, đi camdi mà để hẳn 7 năm, đúng sức chịu đựng cao thật luôn. Tại hạ xin bái phục
em đi cái vỏ cuối 2018 :(( cũng ồn
mà kệ mẹ nó vậy :(( ít đi