Tập Lái
13/6/19
1
0
1
28
E bị đau thượng vị khoản 8 9 tháng bay dãm bớt k còn thấy đau nửa. Mà hay bị đầy hơi và ợ.
Tháng trước e đi khán ở chợ rẩy , nội soi bị xung huyết dạ dày , và khuẩn Hp (+). Uống thuốc 1 tháng mà tình trạng cũng còn ợ và đầy hơi .
Mong các bác đã từng bị dạ dày hướng dẫn ạ.