Tập Lái
1/10/18
8
2
3
37
TP. HCM
Xe em cứ sụt sịt, sổ mũi cái vụ điện hệ thống, điện lạnh. Chập chờn suốt. Vác đi tùm lum, mở ra mở vô nhìn tội con de mà bệnh thuyên giảm rồi trở lại. Kính nhờ các bán giới thiệu giúp em chỗ nào ở TP. HCM để em trị dứt bệnh con cọp nhà em.
Đa tạ