Hạng D
24/10/15
3.642
2.513
113
33
Cụ về long an quê em, mua mấy xã chuẩn bị nhập vào tp tân an đi
 
Hạng D
24/10/15
3.642
2.513
113
33
C
cho mình xin thêm thông tin đi bạn, cũng có mấy cò đất chụp sổ cần đước này nọ 500tr đổ lại,
Cụ nghiên cứu một số xã của Châu Thành như: Hoà Phú, Vĩnh Công, Bình Quới. Tầm gía đó chắc đường bự hơn Cần Đước