Thảo Luận Chung Xin giúp đở

Hạng C
28/4/09
784
791
93
Sao ko xử lý ngay lúc đó chứ lập bb rồi còn gì nói.