Luật Giao Thông Xin hỏi về bằng lái

Hạng D
4/11/16
1.807
3.972
113
Em không biết quy định cụ thể ra sao nhưng ba em tới năm 59-60 tuổi mới học lái, thi xong vẫn được cấp bằng B2 hạn 10 năm như bình thường o_O
 
Hạng D
23/10/15
2.785
4.811
113
TPHCM
Theo em trường hợp bằng còn hạng và muốn tiếp tục lái xe phải có giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế đủ điều kiện lái ô tô như ( BẢNG TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE trong
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT) , còn hiện tại thì chưa thấy TT nào nói nới độ tuổi cũng như anh chủ nói chuyển về B1 trước 60t và cũng ko thấy thu hồi bằng lái người trên 60 trong 58/2015/TT-BGTVT .

Điều 25. Thời hạn của giấy phép lái xe (58/2015/TT-BGTVT)
1. Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.
2. Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm,kể từ ngày cấp.
3. Giấy phép láixe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngàycấp.
4. Giấy phép láixe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn05 năm,kểtừngày cấp.

Điều 60. Tuổi, sức khỏe của người lái xe (LGTĐB)
2. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ của người lái xe.
 
Hạng F
1/6/15
5.527
22.730
113
Những người trên 60 tuổi đã về hưu theo thông tư 48/2014 vẫn có thể lái xe bình thường, và tất cả các hạng bằng lái trước khi về hưu C, FC, D, E sẽ được hạ về hạng B1 không được kinh doanh vận tải, không tước quyền lái xe ô tô đến 9 chỗ ngồi của người đang ở tuổi nghỉ hưu (bao gồm bằng B1 và B2).