Hạng C
16/2/11
993
700
93
Lộ trình tối ưu là Trường Chinh - trái Tây Thạnh - phải Lê Trọng Tấn - trái QL1 - Tân tạo chợ đệm- Cao tốc...
Đi tĩnh thì Google map chỉ tốt, nhưng chỉ nên đi theo lộ trình đường chính, vì các đường quốc lộ, liên tĩnh, liên huyện, liên xã... thì hiếm có đường nào cấm oto. Chỉ sợ ở SG thì một số tuyến cấm, cấm theo giờ thì Gmap không làm tốt.