Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
42
Tìm mãi không ra các bác ạ, e đã thỉnh "thầy" Google, thỉnh cả hướng dẫn sử dụng của xe tải về từ trang chủ Honda VN
E cần thông số về loại chuôi đèn của:
1. Đèn báo rẽ trước
2. Đèn báo rẽ sau
3. Đèn soi biển số

Riêng đèn pha thì e đã biết do thỉnh "thầy" Google:
1. Đèn pha: H4 (12 volt)

Đa tạ các bác trước ạ