Hạng D
4/9/06
2.184
16.400
113
sắp hết hè dồi với gấu nhà cứ đòi đi chơi miền Tây 1 chuyến nên mình đặt phòng bến tre riverside resort bốn sao cuối tuần này dồi, cho sấp nhỏ dìa bến te cho biết sông nước miền Tây, anlao cho mình hỏi đường dìa bến te giờ dễ hay khó đi vậy ?.... tiện nhờ đại da bến te tư dấn chỗ ăn nhậu đặc sản địa phương lun....hóng...nếu hên gặp anlao mình mời vài chai bia bến te nhe.......:)