Hạng D
20/4/06
1.416
1.195
113
Vỏ xe thì ra ngoài mua, vào hãng làm gì cho mắc lại than.
 
Hạng D
20/4/06
1.416
1.195
113
Lexus bên này cho bà già và người làm nail chạy. Xe chạy ồn, nội thất tởm. Chỉ được cái tiết kiệm xăng.