Hạng B2
23/4/07
102
0
0
51
Già H, lang thang đi đâu? He he chào anh nhé! Chủ Nhật vui vẻ nhe anh! Dạo này không thấy anh ghé 79 vậy?