Hạng D
16/11/09
1.980
607
113
Bệnh là bệnh. Bên cạnh 1 số phần hỏng, thì các phần khác cũng hao mòn - và có thể sắp hỏng với chi phí sửa cao.
Nghe các bác bàn, thì rành kỹ thuật và có nơi kiểm tra/sửa giỏi thì cân nhắc chiếc xe sang. Không rành thì chọn xe còn đang tốt.

Tôi băn khoăn ở chỗ: Xe chạy 150.000 km thì làm sao mà hỏng nặng vậy nhỉ? Muốn tham khảo xe chạy 150.000km như thế nào, cứ tìm 1 cái taxi chạy được 1 năm, đi thử rồi phát biểu. Taxi mỗi năm chạy khoảng 150.000km đó. Phải 5 năm, hãng mới thanh lý.