Hạng B1
3/1/14
98
42
18
42
Lúc đi nhớ xách theo cài áo mưa lớn ...và nhỏ nhé các anh !!!!
P.s Việt nam nên đưa cá loại xe không mui này vào chính sách hổ trợ xe quốc dân , số lượng xe này càng đông thì ....mùa mưa đở ngập mấy phần !!!!