Hạng B1
15/9/17
62
36
23
31
Tuyệt vời, con mình lớn hơn nhưng vẫn chưa dám đi, hết dịch có lẽ phải thử mới đc :p
Nhà em đợt 30/4 chạy 500km về thăm nội ngoại mà tới nơi đuối, công nhận nhà bác thớt đỉnh quá