Hạng D
18/3/08
1.579
1.561
113
là do thằng mẫu tây chân nó dài, hay yên xe thấp mà cái dáng lái xe nhìn như ngồi chồm hổm vậy mấy anh em ?

mình vẫn hóng ADV350i hơn em Ya300 này