Hạng D
2/12/03
1.717
4.131
113
Vietnam
Dù Thanh tra giao thông xác định các vi phạm tại dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng làm giảm tác dụng của hệ thống đảm bảo an toàn, có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngày 5/6, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết đã có kết luận thanh tra về việc kiểm tra dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Theo Kết luận thanh tra số 1541/KL-TTS của Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có tổng tiến độ thi công là 15 tháng, được khởi công từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông

Việc chậm trễ thực hiện dự án được xác định là do các bên chưa chủ động, tích cực trong phối hợp với các ban, ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, dự toán liên quan đến công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các sở, ngành cũng có nhiều chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ thi công.

Yêu cầu xử phạt nhiều nhà thầu làm hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ bị chậm tiến độ.

Công tác tổ chức thực hiện và phê duyệt khảo sát, thiết kế di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hầm chui Nguyễn Văn Linh có liên quan đến các sở, ngành chưa được thực hiện đồng bộ, chính xác, phù hợp với các quy định hiện hành.

Kết luận thanh tra cho biết, trong quá trình kiểm tra hiện trường thi công, các liên danh thi công còn có vi phạm đảm bảo an toàn giao thông.

Trong đó, ở gói thầu xây lắp 1, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công như rào chắn, biển báo đèn LED chưa đầy đủ.

Ở gói thầu xây lắp 2, một số rào chắn thi công bị cong vênh, móp méo, tróc sơn và rỉ sét; Rào chắn, biển báo sử dụng đèn Led chưa đầy đủ...

Về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại gói thầu xây lắp 1, thanh tra xác định, nhật ký thi công không thể hiện đầy đủ các nội dung thi công cọc bê tông cốt thép trên công trường (nội dung đổ bê tông và lấy mẫu cọc thử số 8 ngày 6/7/2023; Nội dung đổ bê tông cọc của đốt hầm H11P ngày 30/9, H12P và H13P ngày 26/9/2023, H16P ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10 năm 2023).

Yêu cầu xử phạt nhiều nhà thầu làm hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ trước khi đóng đường Nguyễn Văn Linh để thi công phần hầm ngầm.

Nhật ký thi công do thành viên liên danh thi công thiếu nội dung diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); Số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; Các công việc xây dựng được nghiệm thu hằng ngày trên công trường...

Tại gói thầu xây lắp 2, thanh tra xác định, nhật ký thi công không thể hiện đầy đủ các nội dung thi công trạm bơm và hệ thống thoát nước trên công trường.

Đặc biệt, khi kiểm tra hiện trường, đoàn thanh tra nhận thấy tại gói thầu xây lắp 2, bề mặt bê tông bản tường hầm hở HC2 xuất hiện một số vết nứt dọc,rộng dưới 0,3mm.

Thanh tra giao thông xác định, chủ đầu tư thiếu kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công dẫn đến còn có các tồn tại trong công tác ghi nhật ký thi công và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình.

Yêu cầu kiểm điểm, xử phạt hành chính

Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) cần kiểm điểm đối với các bộ phận, cá nhân liên quan và khẩn trương khắc phục các tồn tại đã nêu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá, có biện pháp xử lý kịp thời tại các vị trí bản tường hầm hở HC2 có xuất hiện các vết nứt, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, nghiêm túc thực hiện theo tiến độ kế hoạch đã đề ra; Thực hiện đầy đủ theo quy định về đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công trên đường bộ.

Yêu cầu xử phạt nhiều nhà thầu làm hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương xử lý, khắc phục bất cập tại dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Đối với liên danh thi công gói thầu xây lắp 1, Thanh tra yêu cầu tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các phòng ban, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót đã nêu tại phần kết luận thanh tra. Đồng thời, yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tương tự, liên danh thi công gói thầu xây lắp 2 cũng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nộp phạt vi phạm hành chính. Liên danh tư vấn giám sát cũng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng không bị xử phạt hành chính.
>>>> Xem thêm: