Hạng C
3/7/19
801
799
96
Hay ho gì khi ăn cắp thiết kế của người ta, 600tr là số tiền không nhỏ.
Sai lầm. Cái này không phải ăn cắp thiết kế vì anh có phải là làm xe thương mại để bán lấy tiền đâu mà gọi là ăn cắp? Trường hợp anh lấy thiết kế người ta về áp lên xe anh để anh sản xuất bán kiếm tiền thì là ăn cắp. Còn "ăn cắp" kiểu này thì hãng có khi lại sướng chết mợ ra.
 
Hạng B2
18/5/16
201
237
43
41
Ko biết con này khung gầm chế hay bê từ xe khác vô vậy các bác???