Hạng B2
17/4/12
272
401
65
HCMC
cán anh chạy Fer thật có lẽ húc vỡ quả đèn thì qua đây thay cũng rẻ
 
Hạng B1
23/3/16
84
83
18
36
vác con này đi tán gái thì khối em muốn rụng trứng nhể
 
Hạng B1
18/1/17
78
90
18
Bị văng sình thì nhoài người ra lau kính hả các bác. Em không thấy gạt mưa.