Hạng B2
9/4/15
214
200
43
Xe để lại cho ông anh. Ổng độ chế lắp thêm báo cửa nào chưa đóng.
Ý tưởng này hay đó bác, chứ như zin thấy báo đèn mà đâu biết cửa nào- mình thêm 1 đèn báo cóp nữa cho full luôn Bác.
 
Hạng D
21/7/07
1.059
6.832
113
Hỏi còn cái cốp sau thì ntn? Ổng nói bằng phương pháp loại trừ, nếu 4 cái đèn led kia không sáng mà đèn báo cửa chưa đóng "zin" chung cho 5 cửa vẫn sáng thì đích thị là cái cốp sau chưa đóng sát. :)