Tập Lái
31/12/23
0
1
2
31
Nếu nhà mình đang có 2 cháu nhỏ đang học online cùng buổi sáng, nhưng máy tính chỉ có 1 cái thôi, thì Phần mềm Aster là giải pháp tối ưu nhất.

Phần mềm Aster là giải pháp giúp cho cùng một máy tính nhưng hai hoặc nhiều người sử dụng cùng lúc.

Phần mềm Aster chia một máy tính thành nhiều màn hình làm việc. Aster cho phép tạo tối đa 12 màn hình làm việc Windows độc lập trên một máy tính vật lý.

Download https://ibiksoft.com/download-aster-multiseat-software/