Pro
Super Moderators
11/8/08
1.210
2.042
113
em hỏi ngu, tại sao trọng tài lại có thông tin chiều cao vậy các bác?

View attachment 2962000
Thông tin chiều cao sẽ giúp các thí sinh thiết lập ghế ngồi chấm thi (thường là ghế lái) ở vị trí tốt nhất nhé bác. Điều này rất quan trọng vì nếu điểm ngồi của trọng tài bị lệch điểm hội tụ âm thanh của hệ thống sẽ ảnh hưởng đáng kể tới kết quả thi đấu.
 
Tập Lái
25/9/20
16
12
3
37
Thông tin chiều cao sẽ giúp các thí sinh thiết lập ghế ngồi chấm thi (thường là ghế lái) ở vị trí tốt nhất nhé bác. Điều này rất quan trọng vì nếu điểm ngồi của trọng tài bị lệch điểm hội tụ âm thanh của hệ thống sẽ ảnh hưởng đáng kể tới kết quả thi đấu.
Chuẩn lun pác, ngồi sai tư thế tí thôi là hướng âm thanh nó khác rồi.