Hạng D
23/12/10
2.788
25.260
113
ak.. mang tiếng ủng hộ thì nên mua con cao nhất chứ anh :)
Anh có tin là Bạch Long hết hàng hơm ? Chỉ còn duy nhất loại này. Nv Bạch Long bảo nó ngon bổ rẻ nên bán chạy lắm. Cái đt phụ nên mềnh chả qt lắm