Hạng C
25/12/16
690
74.858
93
Vợ cho 5trieu đổi điện thoại mới. Cái mì xào đua cho mami xài.

Thấy cái mì xào note7 cũng vừa ngân sách 5trieu.

Ngoài ra có con hoa quế gì cũng same sameView attachment 1959733
Giữ lại đt cũ xài nhen anh.
Còn 5t vợ cho mua 1 cái đt mới tặng Mẹ già nhen.
Hok có đưa đồ cũ cho Mẹ xài nhen
Mình nói thặc lòng nhen.