Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Đóng góp của Os cứ gửi về Phân đà Nt. Trường sa thuộc Khánh hoà mà!
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.838
3.961
113
53
chắc cà đao
hung_tele nói:
Đóng góp của Os cứ gửi về Phân đà Nt. Trường sa thuộc Khánh hoà mà!
không góp đá......mất dảo.....MN không chứa mấy con Cọt NT đâu nha.....he...he
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Bác Toy cho em đăng ký 8 cái để souvenir với AE TNĐ.
 
Hạng B2
27/4/12
234
0
16
toyota cresta nói:
tudam nói:
Bác Toy cho em đăng ký 8 cái để souvenir với AE TNĐ.
Lấy chẵn 10 cái dễ tính tiền.......
đúng như vậy ... sài không hết thì chuyển lên đắc nông luôn bác Tú ơi
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Em đăng ký lại mũ OS xây dựng TS của PĐNT. Bác Toy cập nhật dùm. T7 này em nhận và giao xiền luôn.
1) Tèle: 02 cái.
2) Talameo: 02 cái.
3) Bảo Châu: 03 cái.