Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.838
3.961
113
53
chắc cà đao
hung_tele nói:
Em đăng ký lại mũ OS xây dựng TS của PĐNT. Bác Toy cập nhật dùm. T7 này em nhận và giao xiền luôn.
1) Tèle: 02 cái.
2) Talameo: 02 cái.
3) Bảo Châu: 03 cái.
Sáng thứ 7, em nhận nón....chiều đi Off em chuyển cho Anh luôn.