Hạng C
14/9/12
836
678
93
dặm đường gió bụi
Em mở thớt này để anh em không có Accord trong đó có em vô bàn lựng....
Các bác ngoại bang vô ủng hộ, mời accord men vô chém
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Em xin làm phát ạ!
Trước em cũng mê cọt như điếu đổ, bao nhiêu tiền tài, gia sản của em, em đã dồn cho nó trong 4 năm trời, tính tổng giá trị dám bằng con Kia Morning đời 2011 luôn, mặc dù xe em là Cọt 92, thời gian thấm thoát trôi, sau bao lâu nâng lên đặt xuống dám cũng hơn 1 năm, em mới tiển em nó đi, mặc dù lòng ngậm ngùi, vì nhu cầu gia đình xe 4C không đủ đáp ứng nhu cầu nữa. Và thế là phải tìm 1 em 7C vậy.
Sau bao nhiêu trăn trở em đã rước 1 em Grandis về........và với em Grandis này vẫn mong các Accord Men đừng hắt hủi em, vẫn cho em đứng 1 bàn chân vô sân Accord Men nhé! Nếu các bác Accord Men chịu thì vỗ tay cái em nói nữa.:3dcuoigif:
 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.101
113
Gialai
Em xin làm phát ạ!
Trước em cũng mê cọt như điếu đổ, bao nhiêu tiền tài, gia sản của em, em đã dồn cho nó trong 4 năm trời, tính tổng giá trị dám bằng con Kia Morning đời 2011 luôn, mặc dù xe em là Cọt 92, thời gian thấm thoát trôi, sau bao lâu nâng lên đặt xuống dám cũng hơn 1 năm, em mới tiển em nó đi, mặc dù lòng ngậm ngùi, vì nhu cầu gia đình xe 4C không đủ đáp ứng nhu cầu nữa. Và thế là phải tìm 1 em 7C vậy.
Sau bao nhiêu trăn trở em đã rước 1 em Grandis về........và với em Grandis này vẫn mong các Accord Men đừng hắt hủi em, vẫn cho em đứng 1 bàn chân vô sân Accord Men nhé! Nếu các bác Accord Men chịu thì vỗ tay cái em nói nữa.:3dcuoigif:
Nói nhiều nhưng cfon thiếu:3dcuoi: