Hạng F
17/5/09
18.999
2.069
113
Gialai
Tự nhiên hum qua nay thiệt tới zui, hỏng lẽ zô nhà mí cha kia cừ....hỏng được, bù ngủ gặp cái thớt manh này.....kể cũng zui:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Tự nhiên hum qua nay thiệt tới zui, hỏng lẽ zô nhà mí cha kia cừ....hỏng được, bù ngủ gặp cái thớt manh này.....kể cũng zui:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
Xin lỗi sư phụ, đây là thớt kỹ thuật của anh em Accord Men nhưng không đi xe Accord, chứ không phải chổ để zui!