Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
46
TP Biên Hòa
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Kính các Bác thành viên của Hội Accord Club[/BCOLOR]

Hiện tại chúng ta đã và đang cố gắng thực hiện một hy vọng đó là trở về máy nhà xưa Hội Accord
Được sự phân công của Tân Tổng Đà Chủ, em xin lập thớt thu chi quỹ hội Accord
Mục đích của Quỹ này là In logo, Mua nón, mua áo, hiếu hỉ - Ma chai, tổ chức Đại hội, Tổ chức trung thu, Tổ chức tết niên...
Nguồn thu chính là 50% của các Thành Viên ( Mỗi thành viên tham gia Accord Club sẽ phải góp 50k/tháng)
Nguồn thu từ sự tự nguyện của thành viên khi nhận được hàng " cứu trợ" miễn phí
Nguồn thu từ " Lãi" mua dùm hàng cho các TV ở xa...
Nguồn thu từ việc TV bị "Phạt" nguội (100k/ mỗi lần ), do sai sót như hứa mà không đi, đến trể...
Nguồn thu từ việc TV lên chức (100k/mỗi lần), tương lai có người chóng gậy...
Tất cả các khoản chi phải được sự đồng tình của đa số TV, không chi cho các khoản off nhậu nhẹt theo nhóm.
Mỗi tuần sẽ báo cáo Quỹ một lần

Hình thức thu :
Thu từ các Phân đà Chủ, các TV chỉ đóng quỹ cho Phân đà chủ của mình, Phân đà chủ sẽ trích 50% cho Quỹ hội.

Tài Khoản nhận Quỹ Hội Accord
Tài Khoản Vietcombank Đồng Nai
Tên TK : Huỳnh Thái Nguyên
Số TK : 0121000119650

Tài khoản Agribank Chi nhánh Tam Phước -BH
Tên TK : Huỳnh Thái Nguyên
Số TK : 5903205127029

Chú ý :
Khi chuyển vào TK, TV vui lòng nhần một tinh nhắn vào số đt : 0933008818.
Xin chân thành cám ơn
Thủ Quỹ hội Accord
Nguyên-Acc
ACCORD CLUB - THU/CHI QUỸ HỘI ACCORD
 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
46
TP Biên Hòa
Danh sách TV accord Club, Ấp Biên Hoà
1/ Anh VuNguyenBui - Ấp trưởng
2/ Long Hoctin
3/ Mẫn BH
4/ Phước BH
5/ Nguyên -Acc
6/ Hưng két BH
7/ Hùng gỗ BH
8/ Điệp BH
9/ Vũ nhõ BH
10/ Huy Biên Hoà
11/ A Hoàng BH
12/ Chip mập BD
13/ Mexe 1978 BD
14/ Tròn láy thiêu - BD
15/ Vinh Biên Hoà
16/ Quylee - anh Quý

Ấp BH sẽ tổ chức off cafe ( Đợi Ấp Trưởng duyệt) và thu tiền quỹ hội
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
21/4/15
239
191
43
Danh sách TV accord Club, Ấp Biên Hoà
1/ Anh VuNguyenBui - Ấp trưởng
2/ Long Hoctin
3/ Mẫn BH
4/ Phước BH
5/ Nguyên -Acc
6/ Hưng két BH
7/ Hùng gỗ BH
8/ Diệp BH
9/ Vũ nhõ BH
10/ Huy Biên Hoà
11/ A Hoàng BH
12/ Chip mập BD
13/ Mexe 1978 BD
14/ Tròn láy thiêu - BD
15/ Vinh Biên Hoà
16/ Quylee - anh Quý

Ấp BH sẽ tổ chức off cafe ( Đợi Ấp Trưởng duyệt) và thu tiền quỹ hội
Sao không có em vậy anh Nguyên?
:3dcuoi: