Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Thu Quỹ mua Phụ Tùng
- Accord91EX : 50k đã thu
- Polyair : 50k đã thu

1. Anh Hoàng Tùng(PĐC Đà Nẵng) nhờ mua ống trợ lực lái Accord 94-97(góp quỹ 30.000đ)
2. Anh Binhtaman(PĐ MT) nhờ mua ống trợ lực lái Accord 94-97(góp quỹ 30.000đ)
3. Bác Accord91EX nhờ mua bộ dây phin 90-93 (góp quỹ 50.000đ) : đã thu
4. Bác Polyair nhờ mua hộp cầu chì 94 -97 (góp quỹ 50.000đ) : Đã thu
6. Anh em off nhẹ quán Bử số 1 Trần Phú Quận 5 dư được 50.000đ góp quỹ...!
7. Lâm lái lấy tay nắm bên tài của anh Lê Nguyễn gửi kho Q8 góp 30.000đ vào quỹ !
 
Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
1. Anh Hoàng Tùng(PĐC Đà Nẵng) nhờ mua ống trợ lực lái Accord 94-97(góp quỹ 30.000đ)
2. Anh Binhtaman(PĐ MT) nhờ mua ống trợ lực lái Accord 94-97(góp quỹ 30.000đ)
3. Bác Accord91EX nhờ mua bộ dây phin 90-93 (góp quỹ 50.000đ) : đã thu
4. Bác Polyair nhờ mua hộp cầu chì 94 -97 (góp quỹ 50.000đ) : Đã thu
6. Anh em off nhẹ quán Bử số 1 Trần Phú Quận 5 dư được 50.000đ góp quỹ...!
7. Lâm lái lấy tay nắm bên tài của anh Lê Nguyễn gửi kho Q8 góp 30.000đ vào quỹ !
Hôm qua cúng xe nhớ nhắc em nhe anh Nguyên !
Quỹ hội nhắc em đóng luôn nhe anh !
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
1. Anh Hoàng Tùng(PĐC Đà Nẵng) nhờ mua ống trợ lực lái Accord 94-97(góp quỹ 30.000đ)
2. Anh Binhtaman(PĐ MT) nhờ mua ống trợ lực lái Accord 94-97(góp quỹ 30.000đ)
3. Bác Accord91EX nhờ mua bộ dây phin 90-93 (góp quỹ 50.000đ) : đã thu
4. Bác Polyair nhờ mua hộp cầu chì 94 -97 (góp quỹ 50.000đ) : Đã thu
6. Anh em off nhẹ quán Bử số 1 Trần Phú Quận 5 dư được 50.000đ góp quỹ...!
7. Lâm lái lấy tay nắm bên tài của anh Lê Nguyễn gửi kho Q8 góp 30.000đ vào quỹ !
8. Danggiali lấy 2 cộng ron nộp quỹ 100k...
 
  • Like
Reactions: dhhongdam