Hạng F
17/5/09
18.999
2.100
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Hiệp Tăng nói:
toyota cresta nói:
kyanh911 nói:
tình hình thu bù cho ĐH đến đâu rùi bác TOY ơi?
Vũ Như Cẩn.....


Vũ Như Cẩn .... là sao anh? Nếu thiếu bao nhiêu anh cứ chia sẽ lên đây, anh em sẽ share.


Đúng đấy, lão râu nên lên tiếng cụ tỷ, không nên ôn show 1 mình
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

dung_gialai nói:
Hiệp Tăng nói:
toyota cresta nói:
kyanh911 nói:
tình hình thu bù cho ĐH đến đâu rùi bác TOY ơi?
Vũ Như Cẩn.....


Vũ Như Cẩn .... là sao anh? Nếu thiếu bao nhiêu anh cứ chia sẽ lên đây, anh em sẽ share.


Đúng đấy, lão râu nên lên tiếng cụ tỷ, không nên ôn show 1 mình
Chuyển hội phí chưa cha nậu ...
21.gif