Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.964
113
54
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Sáng nay lên gặp PS, PS bẩu tình hình lúa má sao khô khan quá vậy ? Thôi để anh ủng hộ thêm 02 chai nữa......Thanks PS nhiều......
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.100
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
Ý lão là thường sức hiện là chơi hỏng được, chít mịa em rầu:D
tongue4.gif

 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.964
113
54
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
thông cảm......Seamen....vừa bị vặt 01 lỗ tai....khóc quá trời....
 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
45
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

toyota cresta nói:
Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
thông cảm......Seamen....vừa bị vặt 01 lỗ tai....khóc quá trời....
Em mới đặc hàng mà có rồi hả ta...
21.gif
21.gif

 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
45
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

dung_gialai nói:
Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
Ý lão là thường sức hiện là chơi hỏng được, chít mịa em rầu:D
tongue4.gif
SMOKIN.GIF
39.gif
bash.gif

 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

toyota cresta nói:
Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
thông cảm......Seamen....vừa bị vặt 01 lỗ tai....khóc quá trời....
Lại một người nữa giống như em :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

dung_gialai nói:
Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
Ý lão là thường sức hiện là chơi hỏng được, chít mịa em rầu:D
tongue4.gif
lão này giang hồ gớm !!!!!!!!
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

dung_gialai nói:
Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
Ý lão là thường sức hiện là chơi hỏng được, chít mịa em rầu:D
tongue4.gif
Chít, vậy thui từ nay em trốn...:D
 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
45
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

huy812000 nói:
dung_gialai nói:
Nguyen_Acc nói:
Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.
Ý lão là thường sức hiện là chơi hỏng được, chít mịa em rầu:D
tongue4.gif
Chít, vậy thui từ nay em trốn...:D
Ý em là chơi được với Thủ Quỹ hội....hehehe
033102bebe_1_prv.gif
, một số người chơi được với
033102beer_1_prv.gif
nhưng không chơi được với Thủ Quỹ...gặp thủ Quỹ là trốn không hà...
21.gif
21.gif
21.gif